Про нас

Державне регіональне геологічне підприємство „Донецькгеологія” 

 Системне геологічне вивчення Донбасу та його прилеглих територій розпочато із створенням у лютому 1930 року спеціалізованого геологорозвідувального тресту „Донбасвуглерозвідка” (м. Бахмут). Головним завданням створеного тресту було проведення геологічного вивчення надр у межах Донбасу з метою підготовки для шахтного будівництва нових вугільних родовищ.

 Згодом, із подальшим розвитком видобувної та переробної промисловості у Донбасі, коло геологічних завдань у діяльності тресту значно розширилось: розпочались геологозйомочні роботи, гідрогеологічне вивчення регіону, пошукові та розвідувальні роботи на всі види корисних копалин, що відомі у Донбасі та прилеглих територіях. Залучення нових видів та напрямків геологічних робіт неодноразово призводило до структурних змін на підприємстві з одночасною зміною його назви („Донбасвуглерозвідка” — „Артемвуглегеологія” – „Артемгеологія” — „Донбасгеологія”). Сучасну назву – ДРГП „Донецькгеологія” — підприємство отримало у 1998 р. при реструктуризації геологічної галузі в Україні, направленої на вдосконалення та підвищення повноти геологічного вивчення надр, результативності та ефективності геологорозвідувальних робіт.

 За період 1930 – 2010 рр. підприємством та його структурними підрозділами на території Донецької області та суміжних  площ

 • виконана середньомасштабна геологічна та гідрогеологічна зйомки на всій території діяльності, крупномасштабна геологічна зйомка на площі 45,1 тис. км 2 , а у межах відкритого Донбасу, де розташована більшість шахтних полів, виконані детальні картувальні роботи масштабу 1:5 000.  За результатами геологозйомочних робіт у Донецькому регіоні відкрито близько 800 площ та ділянок, перспективних для геологічного вивчення на широке коло різних корисних копалин;
 • значно розширені межі розвитку вугленосності Донбасу у південно-західному та західному напрямках за рахунок відкриття Південно-Донбаського вуглепромислового району, Красноармійської Західної вугленосної площі, Терешківського комплексу ділянок та Західного Донбасу;
 • розвідано та передано у промислове освоєння близько 250 родовищ кам’яного та 1 родовище бурого вугілля, 6 родовищ металів, понад 80 родовищ неметалічних корисних копалин та більш як 100 родовищ або окремих крупних водозаборів питних вод.

 Починаючи з 1998 р. підприємством додатково розвідано і передано у промислове освоєння 29 родовищ вугілля, керамічних, вогнетривких та бентонітових глин, піску, каоліну, польовошпатової сировини, питної води.  Розвідуються або готується до розвідки ще кілька родовищ та ділянок неметалічних корисних копалин, надані рекомендації для будівництва більш як 140 малих вугільних шахт (загальні запаси та ресурси – понад 900 млн.т), передано сільському населенню 179 свердловин для місцевого водопостачання. За рахунок розвіданих та рекомендованих до розвідки родовищ у регіоні суттєво збільшені запаси найбільш дефіцитних видів корисних копалин: вугілля (на 750 млн.т), глин вогнетривких та високоякісних керамічних (майже на 100 млн.т), гіпсу (на 83 млн.т), каоліну (на 28,5 млн.т), інших окремих видів будівельної сировини та питних підземних вод (на 1860 тис.м 3 /рік).

Підприємство виконує: 

 • Повний комплекс геологорозвідувальних робіт з пошуків, розвідки і промислової оцінки родовищ корисних копалин: рудних, нерудних, горючих, підземних питних і мінеральних вод та газу від проектування робіт до передачі родовищ у промислове освоєння.
 • Геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне і еколого-геологічне картування (вивчення) території регіону і окремих його площ з метою одержання даних щодо  їх геологічної будови, екологічного стану та гірничо-геологічних умов ділянок надр.
 • Оцінка і прогноз впливу техногенних та екзогенних процесів  на навколишнє середовище, підземні  та поверхневі води.
 • Геолого-економічна оцінка родовищ і проявів корисних копалин. Складання техніко-економічних обґрунтувань доцільності розробки родовищ корисних копалин, бізнес-планів.
 • Лабораторні дослідження продукції, мінеральної сировини, вміщуючих порід, вод і газів з визначенням елементного, мінерального складу, хімічних і фізико-механічних властивостей.
 • Проведення детальних топо-геодезичних зйомок ділянок, що готуються  для розвідки, видобування родовищ корисних копалин громадське будівництво та інших цілей.
 • Інженерно-геологічні вишукування під будівництво громадських і промислових споруд І, ІІ, ІІІ класів для територій, у тому числі за наявністю небезпечних геологічних процесів.
 • Проектування та буріння свердловин різного призначення глибиною до 3000 м, включаючи буріння та обладнання пошуково-розвідувальних та експлуатаційних свердловин на воду (питна, мінеральна), метан вугільних родовищ, всі види твердих корисних копалин, інженерно-геологічних свердловин як на відкритих майданчиках, так і у затруднених умовах (на залізниці, в середині будівель і споруд), технологічних свердловин.

Технічний та науково-виробничий потенціал.

Підприємство: 

—  повністю укомплектоване фахівцями для виконання будь-яких робіт геологічного, гідрогеологічного, еколого-геологічного, дослідно-аналітичного та інших напрямків своєї діяльності;

— має у своєму складі інформаційний фонд геологічних матеріалів та видавничо-технологічну групу, які дозволяють готувати геологічну інформацію і картографічну документацію на сучасному рівні;

— має необхідне технічне обладнання для буріння геологорозвідувальних свердловин різного призначення.

Дозвільні документи: 

Міжнародний сертифікат якості: ISO 9001:2000 HU08/3322 від 23.06.2008 р. 

Ліцензія на вид господарської діяльності з геологічного вивчення надр АВ № 047403 

Лабораторні дослідження:

 1. Атестат акредитації Центральної лабораторії на  вивчення природної сировини №2Т350 від 03.03.2008 р. 
 2. Свідоцтво про атестацію № 06544-5-2-26-ГОМС
 3. Свідоцтво про атестацію № 063/2007 від 17.05.07 р. 

Інженерно-геологічні вишукування: Ліцензія (господарська діяльність, що  пов’язана із створенням об’єктів архітектури) АВ №555201 від 26.08.2010 р .

— Топо-геодезичні, картографічні роботи:  Ліцензія АГ №500562 від 05.10.2010 р. 

Керівництво:

Генеральный директор    –   Жикаляк Микола Васильович

Перший заступник генерального директора за виробництва – Карелов Михайло Іванович           

Заступник генерального директора з економіки  –   Булавка Валерій Олександрович

Головний бухгалтер     –   Данильченко Галина Петрівна